ZŠ internátna s MŠ, Lesná 909/28, Humenné

ZŠ internátna s MŠ, Lesná 909/28, Humenné

Lesná 28
06601 Humenné
IČO: 37876724

Informácie o inštitúcii ZŠ internátna s MŠ, Lesná 909/28, Humenné

 

 

Črepiny z našej histórie

 

Začiatky školy sa datujú od roku 1953, keď vzniklo nové školské zariadenie s vyučovacím jazykom ukrajinským spojením bývalej ľudovej a strednej ruskej školy v Humennom. V prvom školskom roku 1953/54 mala škola 5 tried. Jej prvou riaditeľkou bola pani Anna Hirková.

Od 1.9.1960 sa škola pretransformovala na základnú 9 ročnú školu a od roku 1964 sa stala školou internátneho typu.

  • V rokoch 1962-63 bol riaditeľom Vasiľ Kokorďak.
  • V rokoch 1963-65 školu viedol pán Štefan Sidor.
  • Od roku 1965 až do roku 1980 bol riaditeľom školy pedagóg a spisovateľ Ivan Prokipčák.
  • Od roku 1980 až do revolučných zmien 1989 roku bol jej riaditeľom pán Ivan Moroz.
  • Od roku 1990-93 v čele školy bol pedagóg a významný hudobník/spevák Mikuláš Petrašovský.
  • Od roku 1993 s krátkou prestávkou školu vedie pedagóg a spisovateľ Rudolf Demjan.

V roku 1978 vznikol pri tunajšej škole populárny detský spevácko-tanečný súbor Nezábudka známy doma, ako aj v zahraničí. V repertuári súboru sú miestne ukrajinské, slovenské a rusínske piesne, ako aj autorské piesne jeho vedúceho Mikuláša Petrašovského.

Škola sa orientuje na vyučovanie cudzích jazykov, regionálnu problematiku, prácu s internetom a umeleckú činnosť.

V roku 1994 škola prešla na vyučovanie podľa nových učebných plánov a osnov s cieľom stať sa kompatibilnou so slovenskými školami. Od 1.7.2002 sa škola stala samostatným právnym subjektom.

.......a čas píše svoju históriu dalej.

 

 

Zoznam krúžkov záujmovej činnosti

 

 

1.Anglický jazyk Mgr. Andrea Lacová

2.Spevácko-tanečný 5-9r. Mgr. Mikuláš Petrašovský

3.Informatika Mgr. Jaroslav Sivý

4.Zdravotnícky PaedDR Katkovčinová

5.Matematika Mgr.Michal Guba

6.Slovenský jazyk PhDr. Viera Katkovčinová

7.Krúžok šikovných rúk Mgr. Ingrid Baranková

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Ing. Ľubomír Jakub - riaditeľ

 

 

Mgr. Mikuláš Petrašovský -  zást. riaditeľa pre ZŠ

 

mail: DemjanR@seznam.cz

Kde nás nájdete?

Zobrazit